تله شبکه های اجتماعی

تله شبکه های اجتماعی

با فراگیر شدن شبکه های (ضد) اجتماعی، متأسفانه بسیاری از افراد بجای رسیدگی و پرداختن به امور اصلی زندگی، خود را در تله شبکه های اجتماعی گرفتار ساخته اند. بدون اینکه حتی لحظه ای به عواقب این کار فکر کنند؛وقتی هم که در این مورد با آنها صحبت می کنی، نقاب “به روز بودن” و “روشنفکری” بر چهره خود می گیرند و اتلاف وقت با سرگرم شدن به خواندن مطالب غیرمستند و البته عمدتا نادرست، لایک آنها و . . .  را با عنوان “تحقیق و انجام کارهای پژوهشی” توجیه کرده و حتی این کار را عامل پیشرفت خود می دانند! حال آنکه اگر قدری با دقت در وضعیت آنها تأمل کنیم، به خوبی متوجه می شویم که آنها در بهترین حالت در حال درجا زدن هستند (و چه بسا مواردی که این سرگرمی های کاذب چیزی جز عقب ماندن برای آنها در برنداشته است . . . ).

در ویدئوی زیر قدری راجع به این مسئله صحبت شده است:

این فیلم از وبسایت نصر تی وی بازنشر شده است.

حتما بخوانید:   اهمیت درختکاری از دیدگاه اسلام | فواید درخت و درختکاری

پاسخ دهید

CLOSE
CLOSE

قبل از همه مقالات وبسایت را بخوانید . . .

مطمئنا برای شما هرزنامه نخواهیم فرستاد!

باتشکر، عضویت شما انجام شد

ورود شما را به جمع اعضاء خبرنامه وبسایت تبریک عرض می کنیم!

حمایت مالی